Konfidencialitātes politika

  1. Personas datu apstrāde. AS „Citadele banka” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem. Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet AS “Citadele banka” ar šīs interneta mājas lapas starpniecību vai izmantojot e-pastu, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nav pieejama trešajām personām. AS “Citadele banka” Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.

  2. Personas datu apstrādes kārtība. Pēc Jūsu pieprasījuma mēs Jūs informēsim par Jūsu personas datu apstrādes kārtību un par personas datu operatoriem.

  3. Izvēle. AS „Citadele banka” klientiem ir iespēja pieprasīt vai atteikties saņemt Visa produktu un pakalpojumu piedāvājumus, izmantojot viņu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem.

  4. Personas datu apstrādes kvalitāte. AS „Citadele banka” veic godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi, izmantojot atbilstošas automatizētās apstrādes sistēmas un metodes.

  5. Drošība un konfidencialitāte. AS „Citadele banka” rīcībā esošie Jūsu personas dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām. AS „Citadele banka” veic visu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto, lai Jūsu personas dati tiktu pasargāti no nelikumīgas atklāšanas, izmantošanas, grozīšanas vai iznīcināšanas.

  6. Personas datu izpaušana. AS „Citadele banka” personas datus izpauž trešajām personām tikai, lai veiktu AS „Citadele banka” likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem.