Cenrādis X Kartei

EUR Cenrādis
Maksa par karti 2.20 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā Bez maksas
Pirkumi Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no kartes konta Kā no norēķinu konta¹ + 3%
Kredītlimita apjoms Līdz 15 000 EUR
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5 % no iztērētā kredītlimita summas + 100 % no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam 0%
Kredīta procenti gadā Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3%

¹Vairāk par maksājumiem uzziniet šeit

Citi maksājumu karšu pakalpojumi

USD Cenrādis
Maksa par karti 30 USD gadā
Maksa par papildu karti 1 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā Bez maksas
Pirkumi Latvijāun ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no kartes konta Kā no norēķinu konta¹ + 3%
Kredītlimita apjoms Līdz 16 000 USD
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5 % no iztērētā kredītlimita summas + 100 % no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam 0%
Kredīta procenti gadā Individuāli
Procenti par neatļautu negatīvo atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

¹Vairāk par maksājumiem uzziniet šeit

Citi maksājumu karšu pakalpojumi