Cenrādis X Infinite kartei

EUR Cenrādis
Maksa par karti 350 EUR gadā
Maksa par papildu karti Bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana esošās vietā Bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms Individuāli
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0.00%
Kredīta procenti gadā 18.00%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no kartes konta¹ Kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā² 30 EUR (ieskaitot PVN)
Fast Track vizīte3 10 EUR (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 3.00%

Spēkā no 11.02.2019.

¹ Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja pārskaitījums tiek veikts Concierge servisa ietvaros. Vairāk par maksājumiem uzziniet šeit
² Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes Priority Pass lidostas atpūtas zonā pamatkartes lietotājam ir bezmaksas; Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā piecas vizītes Priority Pass lidostas atpūtas zonā pamatkartes lietotājam ir bezmaksas.
Kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas.

Citi maksājumu karšu pakalpojumi
USD Cenrādis
Maksa par karti 250 USD gadā
Maksa par papildu karti 125 USD
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankas automātos 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli
Minimālā iemaksas summa Vismaz 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 18.00%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Maksājums no kartes konta¹ Kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass kartes gada maksa Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas VIP atpūtas zonā² 30 EUR (ieskaitot PVN)3
Fast Track vizīte4 10 EUR ekvivalents (ieskaitot PVN)
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 11.02.2019.

¹ Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja pārskaitījums tiek veikts Concierge servisa ietvaros.
² Priority Pass kartēm, izsniegtām līdz 11.02.2019., kalendārā gada laikā trīs vizītes Priority Pass lidostas atpūtas zonā pamatkartes lietotājam ir bezmaksas; Priority Pass kartēm, izsniegtām pēc 11.02.2019., kalendārā gada laikā piecas vizītes Priority Pass lidostas atpūtas zonā pamatkartes lietotājam ir bezmaksas. 
EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
4 Kalendārā gada laikā 8 vizītes pamata kartes lietotājam bez maksas. Citi maksājumu karšu pakalpojumi